rusnoparada.sk

AJ V ROKU 2017 SA NA VÁS TEŠÍME NA RUŠŇOPARÁDE 2017

XVII. RUŠŇOPARÁDA 2017 - 22. a 23. APRÍL 2017

PROGRAM PRIPRAVUJEME!

Čo je RUŠŇOPARÁDA?

Rušňoparáda je najväčšie stretnutie priaznivcov železničnej nostalgie i moderny na východe Slovenska, ktoré sa pravidelne koná v Rušňovom depe ZSSK v Košiciach. Organizátormi podujatia sú Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a OZ Detská železnica Košice. Ide o tradičné rodinné podujatie cielené na predstavenie unikátnych historických rušňov i moderných vlakových súprav a rušňov. Návštevníci si ich budú môcť doslova ohmatať. Pre deti sú od rána až do večera pripravené zábavné atrakcie a kreatívne dielne, občerstvenie, hudba, premietanie a ďalší program. Návštevníkov priamo do depa privezú mimoriadne nostalgické vlaky z rôznych kútov východného Slovenska, dokonca aj z takých miest, kde už osobná doprava roky nepremáva (Sečovce, Medzev).
Rušňopráda 2017 je jedným z TOP podujatí Terra Incognita pod gesciou KOCR KRT.

KDE? V košickom Rušňovom depe ZSSK, Pri bitúnku 2

KEDY? V sobotu a nedeľu 22. – 23. apríla 2017 vždy od 8:30 h

HLAVNÍ ORGANIZÁTORI:

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) - najväčší osobný železničný dopravca na Slovensku. Denne vypravujeme vyše 1450 vlakov a ročne prepravíme vyše 58 miliónov cestujúcich. Už 16. ročník podujatia Rušňoparáda organizujeme v priestoroch podnikového rušňového depa v Košiciach. Návštevníkom otvárame pracoviská, aby sme ukázali zázemie a zaujímavosti fungovania železničnej techniky v príťažlivej forme a výnimočne pritiahli do metropoly východu aj zaujímavú historickú železničnú techniku. V netradičnej forme predstavujeme aj najmodernejšie ucelené súpravy, ktoré sme získali pre verejnú osobnú železničnú dopravu na Slovensku v posledných rokoch.

Informácie: Kontaktné centrum ZSSK 18 188 / +421 2448 58 18 (zo zahraničia) www.slovakrail.sk / www.facebook.com/slovakrail / info@slovakrail.sk

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR KRT) - V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu vznikla v decembri 2012 Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Jej súčasnými členmi sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.

Cieľom organizácie je robiť aktívny a efektívny marketing v spolupráci s našimi členmi a partnermi. Našou prvou úlohou bolo zhodnotiť potenciál destinácie – Košického kraja cez zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v turizme. Výsledkom tohto procesu by mala byť konkurenčná turistická ponuka, ktorá bude samozrejme reflektovať na záujem a potreby návštevníkov. Jednoducho chceme, aby sa počet spokojných návštevníkov neustále zvyšoval. Od januára 2015 sa program Terra Incognita realizuje pod gesciou KOCR KRT.

Kontakty: Hlavná 48, 040 01 Košice / Tel.: +421 55 72 99 606 / Mobil: +421 907 964 316 / e-mail: infobod@kosiceregion.com  www.kosiceregion.com / www.terraincognita.sk

Občianske združenie Detská železnica Košice (OZ DŽK) - je prevádzkovateľom známej Košickej detskej historickej železnice. Ročne nás navštívi 40-tisíc návštevníkov a preto patríme k najznámejším atrakciám v Košiciach. Vlastníme a udržujeme v prevádzke v Čermeľskom údolí najstarší parný rušeň Katka U 36 003, ktorý oslávil už 132 rokov. S prevádzkou destskej železničky je spojená aj činnosť unikátneho Klubu mladých železničiarov – detskej obsluhy a sprievodu v rovnošatách na železničke. Košická detská historická železnica si pripomína 60 rokov od zavedenia plnej prevádzky.

Informácie a objednávky: www.detskazeleznica.sk / kezeleznica@gmail.com

Vstupenky:

Vstupenky získate priamo pri hlavnom vstupe do depa alebo pri zakúpení cestovného v mimoriadnych nostalgických vlakoch, ktoré zapezpečujú návoz priamo do areálu. Výťažok zo vstupného ide na záchranu historickej železničnej techniky a na organizáciu podujatia. Na podujatí sú okrem historickej a súčasnej železničnej techniky aj viac ako dve desiatky sprievodných aktivít a atrakcií či vystúpení.

           Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia / ZŤP xxx €
Dospelí xxx €
Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) xxx €

Vstupné platí na oba dni podujatia!

Ako sa dostanete do depa:

Na Rušňoparádu 2017 sa môžete dostať každú hodinu vlakom z hlavnej železničnej stanice (vstupenky na Rušňoparádu 2017 zakúpené pri vlaku zahŕňajú aj jazdu kyvadlovou dopravou). Súčasne bude na trase Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeľov – Rušňové depo premávať v hodinových intervaloch bezplatná autobusová doprava. V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich bude posila premávať operatívne a častejšie.

Vlakom/kyvadlová doprava:

Z hlavnej stanice Košice do depa KAŽDÚ HODINU 8:15 h - 18:15 h
Z depa na hlavnú stanicu Košice KAŽDÚ HODINU 8:45 h – 18:45 h

Vlaky o 18:15 h do depa a 18:45 h na stanicu pôjdu iba v prípade potreby. Odchody kyvadlovej dopravy sa môžu odchyľovať od stanovených odchodov z dopravných dôvodov.

Autobusom/mimoriadna bezplatná doprava DPMK:

Z Nám. Maratónu mieru do depa KAŽDÚ HODINU 9:00 h - 16:00 h
Z depa na Nám. Maratónu mieru KAŽDÚ HODINU 9:30 h - 16:30 h

Zastávky: Námestie Maratónu mieru/zastávka na Továrenskej - Mlynská bašta - Vodná - Jakabov palác - Námestie Osloboditeľov - Senný trh - Depo/ulica Pri bitúnku. Zastávky platia aj po opačnej trase.

Mimoriadnymi nostalgickými vlakmi:

Súčasťou Rušňoparády sú pravidelne mimoriadne nostalgické vlaky, prichádzajúce z rôznych miest východného Slovenska, ktoré privezú mimomestských návštevníkov priamo na miesto konania Rušňoparády do areálu depa. Vlakové súpravy sú zvyčajne zložené z historických rušňov a vozňov, niektoré sú dokonca ťahané parnými rušňami alebo zo zaujímavých moderných jednotiek (v roku 2016 Pápežský vlak). Ich atraktivitu zvyšuje aj to, že časť vlakov prichádza po tratiach, kde bola pravidelná osobná železničná doprava zastavená.

ROZPIS JÁZD MIMORIADNYCH NOSTALGICKÝCH VLAKOV NA RUŠŇOPARÁDU 2017:  PRIPRAVUJEME

Nostalgické jazdy sobota, 22. apríla 2017

Lístky sa kupujú iba vo vlakoch Odchod/príchod

Poprad
Spišská Nová Ves
Margecany
Kysak
Košice hlavná železničná stanica 
Košice depo

Cestovné: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 2.00 €; Dospelí 4.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 10.00 €. V cene je celodenný lístok na obidva dni Rušňoparády 2016.

Vihorlatská strela

Vlak je zložený z historického osobného motorového vozňa 810.004 a bežného prívesného vozňa 011.

Vlak ide iba jednosmerne.

Humenné
Strážske
Michalovce
Trebišov
Michaľany

Košice hlavná železničná stanica 

Košice depo

Cestovné: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 2.00 €; Dospelí 4.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 10.00 €. V cene je celodenný lístok na obidva dni Rušňoparády 2016.

Zemplínska strela

Zemplínska strela

Vlak je zložený z historického osobného motorového vozňa M 240.039 „Singrovka“ a z historického osobného motorového vozňa 810.626 „Orchestrión".

Vlak ide aj spiatočne.

Sečovce
Trebišov
Michaľany
Košice hlavná železničná stanica 
Košice depo 
Jazda späť
Košice depo 
Košice hlavná železničná stanica
Trebišov
Sečovce 

Cestovné - ranný vlak: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 2.00 €; Dospelí 4.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 10.00 €.
Cestovné - popoludňajší vlak: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 1.00 €; Dospelí 2.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 5.00 €.
V cene je celodenný lístok na obidva dni Rušňoparády 2016.

Medzevská strela

Medzevská strela

Vlak je zložený z motorového rušňa 740.044 (Malý čmeliak) a historických prívesných vozňov typu Ci, medzi nimi je aj populárny „Štrnásťokeňák“ Ci 4 -1358.

Vlak ide aj spiatočne.

Medzev
Jasov
Moldava nad Bodvou
Košice hlavná železničná stanica 
Košice depo 
Jazda späť
Košice hlavná železničná stanica 
Moldava nad Bodvou
Jasov
Medzev

Cestovné - ranný vlak: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 2.00 €; Dospelí 4.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 10.00 €.
Cestovné - popoludňajší vlak: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 1.00 €; Dospelí 2.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 5.00 €.
V cene je celodenný lístok na obidva dni Rušňoparády 2016.

Prešovská strela - parný vlak

Prešovská strela - parný vlak

Vlak je zložený z historického parného rušňa 477.013 „Papagáj“ a bežných osobných vozňov ZSSK.

Vlak premáva spiatočne.

Prešov
Kysak
Košice hlavná železničná stanica 
Jazda späť
Košice depo 
Košice hlavná železničná stanica
Kysak
Prešov

Cestovné - ranný vlak: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 2.00 €; Dospelí 4.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 10.00 €.
Cestovné - popoludňajší vlak: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 1.00 €; Dospelí 2.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 5.00 €.
V cene je celodenný lístok na obidva dni Rušňoparády 2017.

Nostalgické jazdy nedeľa, 23. apríla 2017

Lístky sa kupujú iba vo vlakoch

Odchod/príchod

Prešovská strela - parný vlak

Prešovská strela - parný vlak; súbežná jazda z Kostolian nad Hornádom do Košíc

Vlak je zložený z historického parného rušňa 477.013 „Papagáj“ a bežných osobných vozňov ZSSK.

Vlak ide iba jednosmerne.

Prešov
Kysak
Kostoľany nad Hornádom
Košice hlavná železnica stanica - prestup na kyvadlovú dopravu

Cestovné: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 2.00 €; Dospelí 4.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 10.00 €. V cene je celodenný lístok na Rušňoparádu 2017.

Rudohorská lokálka

Rudohorská lokálka; súbežná jazda z Kostolian nad Hornádom do Košíc

Vlak je zložený z historických osobných motorových vozňov M 131. 1125 a M. 131. 1538 „Hurvínek“ a historických osobných vozňov Clm. Od žst Kostoľany nad Hornádom bude ťahaný parným rušňom 213.901.

Vlak ide iba jednosmerne.

Gelnica
Margecany
Kysak
Kostoľany nad Hornádom
Košice hlavná železničná stanica
Košice depo

Cestovné: Deti 3 - 15 rokov / dôchodcovia 2.00 €; Dospelí 4.00 €; Rodinný lístok (dvaja rodičia a dve a viac vlastných detí) 10.00 €. V cene je celodenný lístok na Rušňoparádu 2017.